martes, 31 de octubre de 2017

¡Nueva convocatoria aceptada para SOLIDA!

Dentro de las subvenciones para la realización de proyectos de investigación en materia de cooperación para el desarrollo, le ha sido concecida a SOLIDA por la Cooperación Gallega una subvención de 30.000 € para el proyecto "Diversidad infantil, sociedad y emigración maternal en Nicaragua: articulando redes", a cargo de Verónica Robles García, de la UDC - Facultad de Fisioterapia. ¡Enhorabuena compañeras!INFO PROXECTO:

Proxecto de Investigación presentado por SOLIDA en alianza coa UDC (Facultade de Fisioterapia, Facultade de Socioloxía e Fcaultade de Ciencias da Educación). 

Título do Proxecto: Diversidade infantil, sociedade e emigración maternal en Nicaragua: artellando redes. 


O presente proxecto titulado “Diversidade infantil, sociedade e emigración maternal en Nicaragua, artellando redes” (DISEMINAR) pretende abordar unha problemática multidimensional: o contexto da diversidade funcional na infancia. A nenez con capacidades diferentes nos países en vías de desenvolvemento teñe dificultades para acceder a seu entorno, tanto aos apoios e servizos básicos para a súa vida cotidiana como a outros dereitos fundamentais (educación, etc.). Un fenómeno primordial asociado a éste é o papel das nais coidadoras e os efectos da emigración maternal coas consecuencias que teñe nos nenos e nos membros da familia “left-behind”. Na rexión nicaraguana de las Segovias, a situación agrávase nos municipios rurais, con poboación indíxena e de máxima pobreza. Con respecto disto, a nosa investigación pretende coñecer os axentes clave, os recursos e necesidades e os factores influentes da diversidade infantil facendo especial fincapé no rol das nais e/ou familias, contando con aquelas emigrantes en España. Todo isto, promovendo accións de visibilización, sensibilización e optimización dos recursos a través da participación e capacitacións dos actores nesta situación e ferramentas utilizadas. A metodoloxía de carácter cualitativo inclúe entrevistas semi-estruturadas e grupos de enfoque que dirixe a recollida de datos en dúas zonas xeográficas (España e Nicaragua) e a elaboración do material de forma colaborativa entre membros do equipo de investigación e especialistas no terreo. O proxecto planteaxe dende outubro de 2017 ata novembro de 2018 esperándose obter coñecemento da realidade que fomente o empoderamento dos axentes chave e as familias có fin último de optimizar as acción futuras no eido da diversidade infantil e o seu contexto.

sábado, 28 de octubre de 2017

Solida en la Facultad de Fisioterapia de la UDC

El pasado 25 de octubre SOLIDA estuvo presente con la conferencia "Mujeres cuidadoras en Países en vías de desarrollo. Una experiencia en Nicaragua". Gracias a los Programas PCR de la Universidad da Coruña y a la Facultad de Fisioterapia por invitarnos.


Nuevas masculinidades en el ILLS

La juventud de Las Segovias estudiando en el ILLS otra manera de ejercer la masculinidad y establecer relaciones de respeto entre hombres y mujeres, y entre la diversidad. Gracias Sophia voluntaria del cuerpo de paz, gracias a Solidaridad Internacional, Xunta de Galicia, y Diakonía por sus esfuerzos complementarios. 
miércoles, 4 de octubre de 2017

PCR SOLIDA en Nueva Segovia

Os proxectos no ILLS son diversos pero sempre gardan unha lóxica baseada na perspectiva de xénero ♀️. O 28 de Setembro foi o día pola despenalización do aborto no Caribe e América Latina e dende o ILLS creamos unha campaña virtual a través do FB que podedes ver nesta ligazón 👉https://www.facebook.com/Movimiento-de-Mujeres-Segovianas…/… 
A semana pasada viñeron a visitarnos dúas das representantes de Diakonía para avaliar o proxecto de empoderamento económico 💪 das mulleres rurais de Nueva Segovia que se leva a cabo dende o ILLS. Tiven a oportunidade de volver a Mesas de Alcallán e probar as rosquillas que fan aquelas mulleres, é un verdadeiro privilexio chegar alí! 🤩
O venres tivemos novamente Obradoiro de Novas Masculinidades, nesta ocasión versaba sobre as relacións de poder 🤝. Chegaron ao auditorio 42 mozxs que traballaron na identificación dos roles de xénero e das relacións de poder a través de xogos cooperativos e actividades de traballo en equipo .
Para rematar esta semana estarei inmersa nos diagnósticos comunitarios que se realizan coa fin de mellorar a calidade de vida a través da creación de plans de acción comunitaria dende a perspectiva das mulleres da comunidade.


Araceli.